Mara Weekend Specials

Setiap Hari Sabtu dan Minggu pukul 6 – 22
Bersama Dwi Indra Purnama &  Mulihati Tjakradipura

  • Tracks of 90s
  • Indonesia 12
  • Mara AC Chart
  • Weekend Beat
  • Pop2Pop
Advertisements